Lohko A la, 07. syys, 02:00
1 Elazer 2-0 4-1
2 Clem 2-1 4-3
3 Scarlett 1-2 4-4
4 Future 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko B la, 07. syys, 02:00
1 Neeb 2-0 4-2
2 DnS 2-1 4-2
3 ButAlways 1-2 3-4
4 ShaDoWn 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko C la, 07. syys, 02:00
1 Astrea 2-0 4-1
2 MaSa 2-1 4-3
3 PtitDrogo 1-2 3-4
4 SortOf 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko D la, 07. syys, 02:00
1 Stephano 2-0 4-0
2 TIME 2-1 4-3
3 Gerald 1-2 3-4
4 Lemon 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko E la, 07. syys, 02:00
1 HeRoMaRinE 2-0 4-1
2 Lambo 2-1 5-3
3 MaNa 1-2 2-4
4 Cyan 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko F la, 07. syys, 02:00
1 Reynor 2-0 4-1
2 ShoWTimE 2-1 5-3
3 Harstem 1-2 3-4
4 RiSky 0-2 0-4
Ottelut ↓
Lohko G la, 07. syys, 02:00
1 Serral 2-0 4-0
2 Has 2-1 4-4
3 Hellraiser 1-2 3-4
4 TLO 0-2 1-4
Ottelut ↓
Lohko H la, 07. syys, 02:00
1 SpeCial 2-0 4-0
2 uThermal 2-1 4-3
3 Kelazhur 1-2 3-4
4 Cham 0-2 0-4
Ottelut ↓