Lohko
1 Reynor 6-1 12-5
2 HeRoMaRinE 5-2 11-5
3 Serral 5-2 10-5
4 PtitDrogo 5-2 10-8
5 Elazer 3-4 10-9
6 Lambo 3-4 8-8
7 ShoWTimE 1-6 3-13
8 Rail 0-7 3-14
Ottelut ↓