Lohko A to, 09. joulu, 19:00
1 Alluton 7-0 12-3
2 PuPu 5-2 11-4
3 Mirzo 5-2 11-5
4 Faqballs 3-4 7-8
5 PhleBuster 2-5 6-11
6 Luolis 2-5 5-11
7 WaveCaptain 2-5 5-11
8 Temper 2-5 4-10
Lohko B to, 09. joulu, 19:45
1 TheMusZero 6-1 10-3
2 ZhuGeLiang 6-1 10-3
3 Divinesia 4-3 8-6
4 Enpo 4-3 8-7
5 Jutso 4-3 6-8
6 Pete 2-5 6-11
7 Lithian 2-5 3-11
WoodedMicrob 0-7 0-2